Μαθήματα

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

A’ Γυμνασίου

 • Αρχαία Ελληνικά
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Οδύσσεια
 • Ιστορία

Β’ Γυμνασίου

 • Αρχαία Ελληνικά
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Ιλιάδα
 • Ιστορία

Γ’ Γυμνασίου

 • Αρχαία Ελληνικά
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Ελένη

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

A’ Λυκείου

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα (Έκθεση)
 • Ιστορία

Β’ Λυκείου

 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα (Έκθεση)
 • Φιλοσοφία
 • Ιστορία

Γ’ Λυκείου

 • Αρχαία Ελληνικά
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα (Έκθεση)
 • Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
 • Ιστορία
 • Λατινικά
 • Κοινωνιολογία

ΕΠΑΛ

 • Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα (Έκθεση)