Σχετικά

Το Φιλολογικό Φροντιστήριο «Κατερίνας Καρανάσιου» είναι ένας εκπαιδευτικός χώρος για τους μαθητές που αναζητούν την επιτυχία. Το μάθημα γίνεται σε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα μέσα στα οποία δημιουργούνται συνθήκες υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης.

Η διδασκαλία στο φροντιστήριο μας είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία που βασίζεται στην εξατομικευμένη ανάλυση και προσέγγιση σε κάθε μαθητή με βασικούς στόχους τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος εκπαίδευσης, τη δραστηριοποίηση του κάθε μαθητή και τη μετάδοση της γνώσης. Οι μαθητές εδώ προετοιμάζουν το μέλλον που τους ανήκει και που έχουν ονειρευτεί.

Το Φιλολογικό Φροντιστήριο «Κατερίνας Καρανάσιου» είναι «Η σίγουρη οδός επιτυχίας».